03.06.2021 08:00 CEST Regulatorisk

Railcare etablerar sig i Asien

Asien är en stor marknad och Railcare är nu mogna för att ta steget ut på en ny marknad som innehåller många järnvägar, tunnelbanespår samt gruvspår. Med våra moderna, hållbara och effektiva maskiner och med våra hemmamarknader som grund, så är denna strategiska satsning ett nästa steg i Railcares bolagsutveckling.

För tillfället har Railcare många projekt ute på anbudsräkning där våra innovativa maskiner är lämpade för kundens efterfrågan. Etableringen kommer ske i Hong Kong och vi räknar med att påbörja förberedelser under andra halvåret av 2021.

”Det känns som rätt tid att göra denna satsning nu, dels för att det är många projekt som passar oss och vår maskinpark, bolaget är moget för att ta steget och pandemirestriktionerna börjar lätta då fler och fler blir vaccinerade”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt