31.01.2020 08:00 CET Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Railcare Group AB (publ)

Norrlandsfonden har begärt konvertering av den andra halvan av sitt konvertibla skuldebrev.  Skuldebrevet var ursprungligen på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 aktier. Aktieökningen är registrerad hos Bolagsverket per den 30 januari 2020.

Antalet aktier och röster i Railcare Group AB (publ) har därmed förändrats och uppgår idag, den sista handelsdagen i månaden, till 24 124 167.

Denna information är sådan information som Railcare Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

Dokument

Kontakt