19.10.2020 11:00 CEST Regulatorisk

Mattias Remahl ny CFO och Vice VD för Railcare Group AB (publ)

Railcare Group AB meddelar idag att Mattias Remahl blir ny CFO och Vice VD efter CFO Mikael Forsfjäll och Vice VD Ulf Marklund. Mattias Remahls tjänst är en ny kombinationstjänst på Railcare som CFO och Vice VD. Mattias Remahl kommer ta över som CFO från och med den 19 april 2021 och kommer bli en medlem av koncernledningen. Organisationsändringen kommer att träda i full kraft från och med 31 december 2021 då Mattias Remahl även blir Vice VD. Ulf Marklund kommer vara kvar i bolaget som Vice VD till och med den 31 december 2021 och därefter VD för Railcare Machine.

Mattias Remahl har sedan 2004 arbetat inom metall och gruvföretaget Boliden. Han har haft ledande positioner sedan 2010 och är sedan år 2015 Finansdirektör för Bolidens affärsområde Gruvor och ingår i affärsområdets ledningsgrupp.

”Railcare utvecklas hela tiden och det är glädjande att Mattias Remahl valt att bli en del av vårt team. Mattias har den erfarenhet vi letar efter när det kommer till Railcares nästa CFO och Vice VD. Ulf Marklund kommer vara kvar som VD för Railcare Machine efter överlämningen har skett till Mattias”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 11:00 CEST.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt