16.05.2024 08:30 CEST

Lyckat ’depåstopp’ vid ballastbyte

Railcare utför på uppdrag av Trafikverket ett större projekt på sträckorna Västerås-Ålsäng och Kolbäck-Eskilstuna. Inom projektet ska ballastbyte genomföras på totalt 24 broar och 18 växlar, där Railcare utför arbetet med sina egenutvecklade maskiner och engagerad personal.

– Tack vare ramavtalet har vi kunnat ta in Railcare tidigt i planeringen. På så sätt kan de få rätt förutsättningar och möjligheter att lösa det mesta på egen hand, säger Johan Paby Söderkvist, delprojektledare på Trafikverket Investering.

Ballastbytesprojektet är ett förberedande arbete inför ett spårbyte som ska utföras 2025 och 2026. Genom att göra broar och växlar redan nu, så kommer även det större spårbytet att flyta på bättre. Projektet beräknas vara klart helgen vecka 20, och då kommer totalt 24 broar och 18 växlar att ha fått ny ballast som ökar spårets stabilitet och tillförlitlighet.

– I det här projektet har vår förmåga att utföra effektivt järnvägsunderhåll verkligen visat sig. Från den noggranna planeringsfasen där vi i nära samverkan med alla berörda parter lade grunden. Till utförandet där innovativa maskiner och engagerade medarbetare levererade resultatet, säger Daniel Bolin, verksamhetsansvarig för Railcares entreprenadverksamhet.

Flera moment utförs samtidigt, likt ett depåstopp
Railcares vakuummaskiner används för att suga upp den befintliga ballasten följt av materialvagnar som med precision fyller på spåret med ny ballast. Därefter utförs spårriktning av Infranord, som är underentreprenör. Allt arbete planeras till tågfria tider vilket innebär att trafiken påverkas i mindre utsträckning.

– Fördelen med den metod som Railcare använder är att det blir lite av ett löpande band, och genom att utföra flera moment samtidigt sparar vi tid. Tack vare vakuumtekniken behöver vi inte ta bort spåret. Vi riskerar inte heller att skada trågen och kan dessutom inspektera och göra en tillståndsbedömning av broarna samtidigt, berättar Johan Paby Söderkvist.

Makadam återanvänds
En annan framgångsfaktor i projekten har varit återanvändningen av makadam, där imponerande 80 % av materialet har kunnat återanvändas. Att sikta makadam är ett effektivt sätt att nyttja material som annars kasseras. Processen möjliggör att det undermåliga materialet sorterats bort, och kvar blir högkvalitativ ballast.

– Att återanvända makadam är inte vanligt förekommande på grund av de stora massorna och logistiken kring dem. I det här projektet har vi däremot lyckats planera ett praktiskt genomförande och därigenom bevarat resurser som minskat projektets miljömässiga fotavtryck, säger Daniel Bolin och avslutar:

– Samarbetet och planeringen tillsammans med Trafikverket och andra aktörer har fungerat jättebra, både på och utanför spåret, vilket gjort att projektet har fortskridit planenligt.

Bilder

Kontakt