02.03.2023 08:00 CET

LKAB Malmtrafik förnyar avtalet med Railcare gällande järnmalmstransporter, till ett värde om ca 40 MSEK

LKAB Malmtrafik har förnyat avtalet med Railcare för att transportera järnmalm fram till och med 2023-12-31, med option på att avropa ytterligare ett år. Avtalets värde under 2023 uppgår till ca 40 MSEK.

– Vi har haft förhoppningar om ett förnyat förtroende från LKAB, och det är glädjande att vi nu får det. I detta avtal finns dessutom möjligheten till förlängning under 2024, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.  

Järnmalmstransporterna utförs på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare. Transporterna inleds så snart som möjligt och kommer successivt att öka fram till sommaren. Under andra halvåret kommer omfattningen att vara tre omlopp per dygn, vilket är detsamma som tidigare uppdrag.

Bilder

Kontakt