15.12.2023 09:30 CET

Effektiv snöröjning - drygt 60 växlar per skift

Railcare är entreprenör åt Trafikverket för snöröjning på järnvägen under vintersäsongen. Från mitten av november till mitten av mars tillhandahåller Railcare snöröjning på strategiskt valda platser längs järnvägsnätet med hjälp av sina innovativa snöröjningsmaskiner, för att effektivt möjliggöra en framkomlig järnväg.

– Praktist innebär kontraktet att Railcare har ett antal snöplogar, snösmältare och personal utplacerade runt om i Sverige för att på kortast möjliga tid vara på plats där det behövs som mest, säger Daniel Bolin, verksamhetsansvarig för entreprenadverksamheten.

Snösmältningsmaskinerna har Railcare utvecklat i samarbete med Trafikverket och används på bangårdar där den sopar upp och smälter snön i stora tankar. Det gör att maskinen tar bort problemet istället för att flytta det någon annanstans. Snöplogarna används för linjetrafiken, där det finns mer utrymme att ploga snön åt sidan, utan att den skapar problem på exempelvis närliggande spår.

För att kunna resurssäkra att Railcares maskiner och medarbetare är på rätt plats i rätt tid håller Trafikverkets NOL (Nationella Operativa Ledare) och SMHI dagliga prognosmöten.

– Vi är stationerade i Stockholm, Hallsberg, Göteborg, Ånge och Långsele. Och tack vare en nära dialog med Trafikverket samt våra lösningsorienterade medarbetare så förflyttar vi oss snabbt dit vi behövs som mest, berättar Daniel.

I slutet av november och början av december har Railcares snöröjningsmaskiner och medarbetare haft mycket att göra då snön kom tidigt i år. Dennis Eriksson, maskinoperatör på Railcare berättar:

– Här i Stockholm där jag utgår ifrån så har det gått riktigt bra på våra pass hittills i vinter. Som exempel snöröjde vi totalt 123 växlar under två skift med vår mindre snösmältningsmaskin SR300. Det är riktigt roligt att kunna bidra till både funktionalitet och framkomlighet på järnvägen.

Bilder

Kontakt