04.04.2024

White’s Crossing, en kritisk del av infrastrukturen, fick ny ballast

Arbetet med både Railvac och Ballast Feeder System fortsatte under hela 2023 i Storbritannien, trots Covid-19:s påverkan på järnvägsindustrin.

I augusti 2023 kontaktade Wales and Western Integrated Infrastructure Team (Swindon) Railcare för att besöka en plats som lokalt kallas White’s Crossing. Denna plats är en vältrafikerad och viktig linje för Torr Works Aggregate Quarry, ett av de största stenbrotten i Storbritannien, som för närvarande levererar material till den nya prestigefyllda höghastighetsjärnvägen inom HS2-projektet.

Railcare gav leveransteamet råd om hur utgrävning och återballastering kunde utföras i den specifika korsningen. En korsning som är en kritisk del av infrastrukturen för att få tillgång till stenbrottet, men där en tillfällig hastighetsbegränsning påverkade prestandan.

Railcare försåg leveransteamet med teknisk assistans och en tågplan samt metodik för projektet. Railvac-arbetena planerades att utföras under 4 x 12 timmars back-to-back-skift under två veckosluts blockader. Arbetena slutfördes som alltid säkert, utan incidenter och i god tid. Railvac arbetade cirka 27 timmar under de två helgerna.

Detta var första gången Ian Van Niekerk, Works Delivery Supervisor på Network Rail, såg en Railvac i arbete, och kommenterade:

– Railvacmaskinen har utfört en del arbete åt oss i området, och jag var mycket nöjd med hur både den och personalen hanterade en mycket utmanande plats med leruppfällningar.

Railcare ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Bilder