19.07.2023

Transportlösningen är central för gruvnäringen

Den ökade efterfrågan på metaller och mineraler ställer krav på en hållbar gruvproduktion, där tunga transporter är en central del av logistikkedjan. Magnus Karlsson, sektionschef linjetrafik LKAB Malmtrafik:

– Med dagens produktion finansierar vi framtidens koldioxidfria gruva. LKAB Malmtrafiks uppdrag är att transportera LKAB:s produkter med så lite klimatpåverkan som möjligt.

Railcare har ett tioårskontrakt med Kaunis Iron för transport av järnmalmskoncentrat. I mars tillkännagav även LKAB att Railcare får förnyat förtroende för järnvägstransporter på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Malmberget avseende rågods till LKAB:s pelletsproduktion.

– Som följd av raset i Kirunagruvan under 2020 fick vi ett större transportbehov mellan produktionsorterna och Railcare blev en nyckel för att klara målen. Railcare är en pålitlig leverantör av transporttjänster som snabbt hittar lösningar som passar oss på LKAB som kund. Vi är väldigt nöjda med samarbetet.

Railcare står väl rustade för att möta en ökad efterfrågan.

– En av våra främsta styrkor är att vi tänker lite eljest än många av de stora drakarna. Vi är ett litet, entreprenörsmässigt företag som kan ta snabba beslut för att hitta lösningar på eventuella problem, avslutar Mattias Remahl.

Bilder