16.01.2023

Railcare och Trafikverket testar HVO100-bränsle

Railcare och Trafikverket testar under vintern HVO100-bränsle på snöröjningsmaskinen SR700 som är placerad i Stockholm.

– Vi ska självklart vara en del i omställningen till en än mer hållbar järnväg, och att vi nu testar fossilfritt bränsle på våra snömaskiner känns viktigt, säger Jonny Granlund, affärsområdesansvarig Entreprenad Sverige.

Railcare har utvecklat snömaskinen som tar upp snön från järnvägsspåret med hjälp av en snöslunga. Snön smälts sedan till vatten och lagras i maskinens stora tank och på så sätt försvinner snön från spåret, i stället för att flytta den någon annanstans i spårområdet.

– Utmaningen är inte om HVO 100 fungerar i maskinerna, för det vet vi att det gör. Det vi och Trafikverket framförallt vill få fungerande är logistiken med bränslehantering, både förvaring och inköp, berättar Jonny och avslutar:

– Denna största maskin, SR700, används framförallt på bangårdar i centrala områden. Så fossilfritt bränsle är bra för både oss, miljön och närboende.

Bilder