04.08.2020

Railcare Lokverkstad - Referensprojekt för framtiden

Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan och där har Railcare 14 anpassade spår där personalen utför såväl lätt som tungt underhåll.

Under slutet av 2019 och början av 2020 har Railcare börjat arbeta med några intressanta och roliga projekt. Bland annat har bolaget påbörjat en miljöanpassning i form av ett motorbyte för att uppfylla dagens emissionskrav åt Railway Broker. I samband med motorbytet uppgraderades även maskinens belysning för bättre arbetsmiljö och det lackerades också i ny färgsättning.

Det är Infranord som kommer hyra denna maskin, så vi ser projektet som ett referensobjekt och hoppas att detta ska ge ringar på vattnet då Infranord står inför ett större antal motorbyten inom de närmsta åren, säger Patrik Söderholm, Verksamhetsansvarig Railcare Lokverstad.

Ny loktyp i Sverige

Railcare Lokverkstad har även fått förtroende av Nordic Re-Finance att installera ATC2 på tre större diesellok som de köpt från DSB i Danmark. ATC2 är ett säkerhetssystem för järnväg och järnvägsfordon som övervakar så att den tillåtna hastigheten inte överskrids eller att en stoppsignal inte passeras.

Projektet omfattar ritningsunderlag, kabelförläggning, inkoppling och driftsättning samt även administration av godkännandeprocess gentemot Transportstyrelsen.

Utöver ovanstående ska också samtliga lok lackeras samt även viss uppgradering av förarmiljön.

TME som blir det Svenska litterat för loktypen är en ny loktyp i Sverige, storleksmässigt motsvarar de ett TMZ-lok i dragkraft.

Bilder