08.12.2023

Railcare dubbelt nominerade i näringslivsgala

Railcare är dubbelt nominerade i Skellefteås näringslivsgala Alvargalan*, i kategorierna Årets Företag, samt Årets Hållbara Företag.

– Vi har vår framgångsfaktor i en stark företagskultur, där alla medarbetare tar stort ansvar och hittar lösningar på kundens problem för att göra järnvägen än mer hållbar. Vi är eljest på det sätt att vi är en platt organisation där ansvaret ligger på varje medarbetare, i nära samarbete med både kunder och leverantörer, att enkelt och effektivt leverera vårt erbjudande. Detta har möjliggjort en förbättrad lönsamhet under de senaste åren, trots utmaningar som pandemi, krig och skenande inflation.

– En fråga som ligger oss extra varmt om hjärtat är att även ge tillbaka något till samhället ur ett socialt perspektiv, vilket vi gjorde under pandemin då vi stöttade skola, vård och omsorg. Nu gör vi en riktad insats för att stärka föreningslivet för att ge barn och ungdomar en trygg och meningsfull fritid, kommenterar Mattias Remahl, vd Railcare Group.

Motiveringar:

Årets Företag
Börsnoterad 30-årig, järnvägsspecialist med stadig tillväxt och ett stort hjärta för social hållbarhet. Ett företag med verksamhet i flera delar av Europa med innovativa, egenutvecklade produkter och tjänster för spårunderhåll. Railcare går – både bildligt och bokstavligt – som på räls.
Övriga nominerade i kategorin: Fumex och 360 Träningscenter

Årets Hållbara Företag
Frakt av gods och människor är en avgörande del av norra Sveriges hållbara tillväxt. Railcare är den perfekta mixen av att verka hållbart – och att samtidigt bidra till att andra kan göra det. Genom att driva utvecklingen mot en mer hållbar järnväg samtidigt som företaget varit först och störst inom elektrifierad järnväg är Railcare ett stolt exempel på Skellefteås hållbara näringsliv. Företaget kallar sig för “eljest”. Om eljest innebär att vara innovationsrik, prioritera människors trygghet och aktivt verka för minskad miljöpåverkan; då borde alla vilja vara eljest.
Övriga nominerade i kategorin: Kuusakoski och Contractor

Vinnarna i de totalt 12 kategorierna presenteras på Alvargalan den 26 januari 2024. En dag och kväll då företag, människor och idéer inom Skellefteås näringsliv hyllas.

* Alvargalan är uppkallad efter Alvar Lindmark, entreprenören och uppfinnaren som 1948 grundade det företag som senare skulle få namnet Alimak, vars bygghissar sedan länge har en viktig roll på byggarbetsplatser över hela världen.

Bilder