10.07.2020

Railcare bygger världens största batteridrivna spårfordon

Byggandet av världens största batteridrivna spårfordon har pågått i Skelleftehamn och nu är det snart dags att lyfta på skynket och visa upp den.

Det handlar om prototypen av den batteridrivna maskinen Multi Purpose Vehicle, MPV, som började byggas under hösten 2019 i Railcares maskinverkstad i Skelleftehamn. MPV:n kommer att vara utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare och även fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Den största fördelen: minimalt med utsläpp.

När det kommer till uppdrag för underjordsarbete och i stadskärnor med höga krav på säkerhet, arbetsmiljö och hög effektivitet, ser vi stor potential för utsläppsfria arbetsfordon i våra befintliga marknader och även möjligheter att få uppdrag från nya kundkategorier”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

Test av ljudnivåer

Samtidigt som fordonet byggs i Skelleftehamn utvecklar Epiroc systemen för att koppla ihop flera av deras batteripack för att få upp kapaciteten till MPV. Varje ST-batteripack består av ett antal sub-pack, som i sin tur innehåller moduler med battericeller.

Det har utförts initiala tester för att mäta ljudnivåer på vacuumsystemet, drivet av ett batteripack från Epiroc.

Efter våra tester såg vi klart och tydligt att ljudnivåerna på MPV:n är betydligt gynnsammare än på en dieseldriven maskin, berättar Ulf Marklund, verksamhetsansvarig på Railcare Machine.

Som det brukar vara med produktutveckling så ska mycket produceras och monteras och än så länge så följs tidsplanen:

Om allt går som vi tror så kan vi ha det första, och största, batteridrivna språbundna underhållsfordonet i produktion redan efter sommaren, säger Ulf Marklund.

Bilder