05.10.2020

Premiär för MPV - Världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen

Idag presenterade Railcare sin senaste innovation MPV, Multi Purpose Vehicle. Världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. På plats vid invigningen fanns bland andra Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark samt Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson.

”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Då är Railcares initiativ oerhört viktigt. Vi är tydliga med att vi ska fasa ut fossila transporter i hela landet. Alla som står inför stora investeringsbeslut kommer behöva titta på carbon footprints och välja fossilfria transporter”, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

”Det här möjliggör att arbetsmiljön på järnvägen kan förbättras avsevärt och att tätbebyggda områden inte påverkas negativt av utsläpp och höga ljudnivåer”, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Den nya underhållsmaskinen, MPV, har en kapacitet som motsvarar 30 stycken elbilar. Maskinen är utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter vilket gör att fordonet kan nyttjas som ett komplement till Railcares vakuumsugare och snösmältare. Dessutom kan den fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. En av de största fördelarna med batteridriften är de sänkta ljudnivåerna.

”Jag är stolt över att vi är först ut med en underhållsmaskin för järnvägen som är utsläppsfri och med samma höga prestanda som våra andra maskiner. Det är en unik produkt där vi på Railcare är med och bidrar till en mer hållbar framtid”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

Invigningen skedde utomhus vid Railcares huvudkontor i Skelleftehamn, av infrastrukturminister Tomas Eneroth, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Underhållsmaskinen MPV har Railcare utvecklat i samarbete med Northvolt och Epiroc, som också fanns representerade på invigningen. Emad Zand, President Battery Systems på Northvolt, och Erik Svedlund, Head of Marketing på Epiroc berättade om elektrifiering i större skala inom industrin.

”I norra Sverige pågår en fantastisk tillväxt. Härifrån leds den industriella utvecklingen inom elektrifiering och med denna MPV tar Railcare på sig ledartröjan. Det här är en maskin som både kan göra skillnad i Sverige och vår omvärld. Extra roligt är att denna innovation är ett resultat av starksamverkan mellan olika aktörer”, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.