10.05.2023

Mäktiga tågtransporter åt Kaunis Iron

Kaunis Iron har som mål att tillverka världens mest hållbara järnmalm. En del för att uppnå det målet är att köra tunga transporter på järnvägen, som har relativt liten energiåtgång. Längs Malmbanan, som är Sveriges tyngst trafikerade järnväg, kör Railcare järmalmskoncentratet (även kallat slig) på uppdrag av Kaunis Iron.

Järnvägstransporterna körs två omlopp per dygn från terminalen i Pitkäjärvi till hamnen i Narvik, och det utför Railcare med egna lok och förare. Tågtransporterna är en del av en större logistikkedja där just terminalen i Pitkäjärvi blir en viktig knutpunkt. Johan Lindmark, platschef på Kaunis Iron berättar:

– Terminalen i Pitkäjärvi fungerar som ett gummiband för att inte sligen skall ta slut och tågen måste stannas. Lastbilarna från gruvan i Pajala kommer oavbrutet hit för att fylla upp lagerhallen. Och i andra änden har vi fartyget som ligger vid kaj i Narvik där de ska lastas mellan fem och sex dagar, varken mer eller mindre. Där emellan ska tågtransporterna gå hela tiden för att fylla upp lagret i hamnen och därmed båtens fulla lastkapacitet innan den går vidare till slutkund.

– För att den här logistikkedjan ska fungera är samarbete det absolut viktigaste. Både Railcare och Kaunis Iron har ”platta” och flexibla organisationer. Det gör att vi löser de utmaningar som uppstår direkt på plats utan långa ledningar, säger Johan.

Sedan 2018 har Railcare transporterat ungefär 9,5 miljoner ton slig på uppdrag av Kaunis Iron, ett uppdrag som sträcker sig fram till 2031. Lokföraren Kajsa Andersson Junkka är en av Railcares förare som med säker hand styr tåget mellan Pitkäjärvi och Narvik.

– Jag har ett fritt jobb med mycket ansvar vilket är jätteroligt. Förutom att jag kör själva tåget och gör säkerhetssyn enligt våra rutiner, så hanterar vi förare även viss växling på både lastnings- och lossningsplatsen. En annan fördel på platsen är att vi har en egen lokverkstad som förenklar lokservice och ger smidigare omlopp.

– Varje arbetspass slås jag av utsikten, och att det här faktiskt är mitt kontor. Det är minst sagt en mäktig sträcka jag har ynnesten att köra längs.