14.06.2021

Fortsatt förtroende från Kaunis Iron

Samarbetet mellan Railcare och Kaunis Iron fortsätter med ett tioårskontrakt för transport av järnmalm. Sträckan är 22 mil från Pitkäjärvi till Narvik. Den kör Railcare T med två tågomlopp per dag, sju dagar i veckan.

Gruvbolaget Kaunis Iron går som tåget och de summerar 2020 som ett rekordår, trots pandemin. Stor efterfrågan på järnmalm från bland annat Kina och en minskad tillgång efter produktionsutmaningar i Sydamerika driver upp prisnivåerna.

Kaunis Iron har som relativt nystartat bolag gynnats av detta. Under 2020 nådde vi våra produktionsmål och överträffade våra ekonomiska förväntningar, säger Klas Dagertun, VD på Kaunis Iron AB.

Från gruva till kund

Järnmalmskoncentratet transporteras med lastbil från gruvan i Pajala till omlastningsterminalen Pitkäjärvi utanför Kiruna. Här lastas malmen på tåg som körs 22 mil, till Narvik. Varje tågsätt består av 2 lok och 36 vagnar och lastar i snitt 3100 ton. Railcare kör två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan vilket ger en volym på cirka 2,3 miljoner ton järnmalm per år. Väl i Narvik lastas malmen över till båt för vidare transport till kundernas stålverk.

Värdefullt kontrakt

Det nya kontraktet på transport av järnmalm är värt 740 miljoner kronor och gäller till och med november 2031. Precis som tidigare ägs vagnarna av Kaunis Iron medan Railcare T tillhandahåller linjelok och växlingslok. Railcare T ansvarar för planering av tågproduktion, resurser för växling i samband med omlastning från lastbil till järnväg vid terminalen i Pitkäjärvi och i Narviks hamn samt linjekörningen däremellan.

Det goda samarbetet fortsätter

Det är glädjande med Kaunis Irons fortsatta förtroende. Med våra norrländska rötter känns det extra bra att medverka i detta projekt som stärker norra Sveriges goda rykte som producent av högkvalitativ järnmalm. Det här har blivit den långvariga relation som vi hoppades på när samarbetet inleddes 2018, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

Johan Hansén, verksamhetsansvarig, Railcare T fortsätter:

Vi har ett gott samarbete med personliga kontaktvägar och flexibla arbetssätt. Det nya kontraktet ger stabilitet i Railcare T och visar att vi kan leverera bra lösningar, särskilt när det kommer till specialtransporter.

Stor efterfrågan bland världens stålverk

På Kaunis Iron i Pajala fortsätter produktionen av järnmalmsprodukter som 2020 passerade 2 084 tusen ton. Deras unika järnmalmskoncentrat har kvalitets- och miljöfördelar som efterfrågas bland världens stålverk, vilket gör logistikkedjan extra viktig.

Tioårskontraktet med Railcare är positivt. Det bygger en långsiktighet för vår fortsatta verksamhet och ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vårt samarbete, avslutar Klas Dagertun, VD på Kaunis Iron AB.

Detta är en artikel från 2021 års Railcare Nytt.
För att läsa tidningen i sin helhet klicka här >>

Bilder