10.08.2021

45 km förarbete mellan Herrljunga och Borås

Mellan Herrljunga och Borås har Trafikverket en järnvägssträcka på 43 km som benämns system M. På hela denna sträcka ska spårbyte och ballastrening ske. Ett arbete som Railcare påbörjade 2020 och som fortsätter 2021. Här berättar Anders Magnusson och Piere Högberg från Trafikverket mer om projektet.

I huvudsak kommer detta projekt att utföras under en totalavstängning hösten 2021. De mellanliggande driftsplatserna Ljung och Fristad, samt linjeplats Borgstena ska rivas i sin helhet. Både spår och växlar ska ersättas och dessutom ska fjärrblockering införas vilket innefattar installation av ett utbrett datoriserat ställverk.

Anders Magnusson, delprojektledare signal på Trafikverket berättar:

Inför huvudentreprenaden och för att minimera riskerna med genomförandet valde Trafikverket att anlita Railcare i förarbetet. Det har handlat om kabelsänkning av befintliga kablar, förläggning av ny mellanortskabel (kopparkabel) samt ny multidukt (plaströr) för blåsning av mikrofiber.

Minimala driftsstörningar under arbetet

Railcare har skonsamma arbetsmetoder, vilket gjorde att arbetet kunde utföras nattetid, då banan inte nyttjas för trafik, vilket ger minimal risk för driftsstörningar. Merparten av kabelsänkningen och förläggningen kunde därför ske utan att påverka banstabiliteten, säger Anders och fortsätter: Detta projekt har även inneburit nya arbetsmoment och utbildningsinsatser för Railcare, då deras normala åtagande utökades med både mellanortskabel och multidukt. Även här möttes vi av sann samarbetsanda som fungerat utmärkt för båda parter.

Löpande avstämningar och kvalitativa underlag

I projektet har även Piere Högberg, delprojektledare bana på Trafikverket varit delaktig.

Vi har kunnat tillgodogöra oss Railcares långa erfarenhet av kabelsänkningar. De har varit lösningsorienterade och löpande lämnat förslag som vi diskuterat och tagit ställning till. Underlagen har varit kvalitativa med bra prognoser, vilket bidragit till att vår interna planering och budgetering fungerat smidigt och med hög noggrannhet, säger Piere.

Anders Magnusson summerar förarbetet så här:

Tack vare ett mycket bra genomförande så har vi nu en väl förberedd och dokumenterad anläggning, redo inför kommande entreprenad. Några kompletterande kabelsänkningar återstår på platser som inte var åtkomliga i den första etappen. Det är förarbeten som ska göras i vår och som Railcare har fått förtroendet att utföra.

Detta är en artikel från 2021 års Railcarenytt.
För att läsa tidningen i sin helhet klicka här >>

Bilder