Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Interim report January-June 2019

Strong sales growth during the second quarter Second quarter[1] Consolidated net sales increased by 45.4 per cent to SEK 91.2 million (62.7). Operating profit (EBIT) increased by SEK 4.5 million to SEK 3.4 million (loss 1.0). Earnings per share after [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-juni 2019

Stark omsättningstillväxt under andra kvartalet Andra kvartalet[1] Koncernens nettoomsättning ökade med 45,4 procent till 91,2 MSEK (62,7). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4,5 MSEK till 3,4 MSEK (-1,0). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,01). Årets sex första [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 8 maj 2019, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen [...] Läs mer...

Report from the annual general meeting of Railcare Group AB (publ)

Today, May 8, 2019, the annual general meeting of Railcare Group AB (publ) was held. Below is a summary of the resolutions taken. All resolutions were made with the required majority. Distribution of results (item 9b) The annual general meeting [...] Läs mer...

Interim report January-March 2019

A positive start to 2019 First quarter1 Consolidated net sales increased by 27.7 per cent to SEK 84.9 million (66.5). Operating profit (EBIT) increased by SEK 5.4 million to SEK 10.4 million (5.0). Earnings per share after dilution amounted to [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-mars 2019

Positiv start på 2019 Första kvartalet1 Koncernens nettoomsättning ökade med 27,7 procent till 84,9 MSEK (66,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5,4 MSEK till 10,4 MSEK (5,0). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (0,13). Väsentliga händelser under första [...] Läs mer...

Railcare Group AB publishes the Annual Report for 2018

A Swedish version of Railcare Group AB’s Annual Report for 2018 is now available on the company’s website, www.railcare.se. The Annual Report can also be ordered from Railcare Group AB, Investor Relations, Näsuddsvägen 10, P.O. 34, SE-932 21 Skelleftehamn, Sweden, [...] Läs mer...

Railcare Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Railcare Group AB:s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.15.   ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta [...] Läs mer...

Notice to attend the annual general meeting of Railcare Group AB (publ)

The shareholders of Railcare Group AB (publ), reg. no. 556730-7813, are hereby given notice to attend the annual general meeting to be held at 13:00 CET, Wednesday 8 May 2019 at the company’s head office, Näsuddsvägen 10 in   Skelleftehamn. Registration [...] Läs mer...