Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Railcare Group AB publishes the Annual Report for 2018

A Swedish version of Railcare Group AB’s Annual Report for 2018 is now available on the company’s website, www.railcare.se. The Annual Report can also be ordered from Railcare Group AB, Investor Relations, Näsuddsvägen 10, P.O. 34, SE-932 21 Skelleftehamn, Sweden, [...] Läs mer...

Railcare Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Railcare Group AB:s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.15.   ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta [...] Läs mer...

Notice to attend the annual general meeting of Railcare Group AB (publ)

The shareholders of Railcare Group AB (publ), reg. no. 556730-7813, are hereby given notice to attend the annual general meeting to be held at 13:00 CET, Wednesday 8 May 2019 at the company’s head office, Näsuddsvägen 10 in   Skelleftehamn. Registration [...] Läs mer...

Railcare extends framework agreement with Network Rail

Network Rail has overall responsibility for the construction and maintenance of large parts of the UK rail network. Network Rail has extended the current framework contract with Railcare, the extension is valid from 1st April 2019 to 31st March 2020. [...] Läs mer...

Railcare förlänger ramavtal med Network Rail

Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och förlängningen gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020. Samtliga Network Rails [...] Läs mer...

The election committee’s proposal of board of directors for the Annual General Meeting 2019

Railcare Group AB (publ)’s election committee proposes that the Annual General Meeting re-elect the current members of the board of directors Catharina Elmsäter-Svärd, who is also proposed to be re-elected as chairman of the board, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, [...] Läs mer...

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt nyval av Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman [...] Läs mer...

Bokslutskommuniké 2018

Ökad efterfrågan från nyckelkunder under årets fjärde kvartal. Helåret svagare än förväntat. Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 78,7 MSEK (86,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,2 MSEK till 2,2 MSEK (7,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick [...] Läs mer...

Year-end report 2018

Increased demand from key customers during the fourth quarter of the year. The year weaker than expected. Fourth quarter Consolidated net sales decreased by 9.4 per cent to SEK 78.7 million (86.9). Operating profit (EBIT) decreased by SEK 5.2 million [...] Läs mer...