26.04.2017

Årsstämma 2017

Den 26 april 2017 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Kontakt