Kontakta oss

Markarbeten

Snyggt vid in- och utlopp

Markarbeten i samband med trumrenovering, t ex för att förbättra till- och frånrinning. Även rivning/renovering av konstruktioner kan ingå i uppdraget.

Railcare åtar sig renovering som en helhetslösning där rensning, röjning av vegetation, dräneringsarbeten, installation av nya rör och brunnar samt avslutande arbeten ingår. Arbetet planeras i kära samråd med beställaren.