Kontakta oss

Åtgärdsplaner

Åtgärda innan det är för sent - Kontakta oss för kostnadsfritt åtgärdsförslag!

Vi erbjuder er uppdaterad och dokumenterad status för avvattningsåtgärder på järnvägen. 

Behöver Ni hjälp med att rensa diken och trummor?
Förstärka trummor eller rasade in- och utlopp?

Då kan vi hjälpa er!

På många bandelar runt om i landet är det av olika skäl eftersatt vad gäller avvattningen längs järnvägen och på dess stationer. Det kan vara t.ex. rensning av diken och trummor, lagning av trummor, inras i trummor, rasade in- och utlopp mm.

Under de närmaste månaderna erbjuder vi oss att komma till er med vår kompetens och erfarenhet för att i dialog med er få fram bra lösningar på era avvattningsproblem. Vi kan då lämna förslag på åtgärder med både kostnadsförslag och skarpa offerter.

DemolinerArbetsbild 2Karta