Kontakta oss

Trumrenoveringar

För en stabil banvall och ett säkrare vattenflöde genom banvallen

Trummor repareras snabbt, störningsfritt, säkrare och miljövänligt med bibehållen trafikkapacitet
Vi erbjuder en långsiktig och flexibel lösning på behovet att renovera trummor utan störningar av trafiken. Ett glasfiberarmerat flexibelt foder som passar såväl runda, rektangulära trummor av stenblock, stål och betongrör även om dom olika materialen finns på en och samma trumma. Eftersom trummor varierar väldigt mycket i storlek kräver de en produkt som är flexibel så att inte ett glapp uppstår mellan den gamla och nya trumman. Vi är ensamma om detta flexibla foder som kan variera från en mindre till en större omkrets i ett och samma foder.

Med vårt system skapar man ett tät foder som dessutom fixerar den gamla trumman och förhindrar ras och läckage. Dessutom löser vi svårigheten med att fixera påkopplade rör till de gamla trummorna i samband med breddning. Nu fås ett nytt starkt rör utan skarvar som inte går att dra isär. Fodret fungerar med andra ord som ett dragstag. Befintliga trummor kan även med fördel förlängas till önskad längd vid renovering.

Marknadens mest effektiva renoveringsmetod
Vi använder luft och ljus för att renovera rör med det effektivaste renoveringsalternativet och marknadens mest energisnåla metod. Ett glasfiberarmerat, flexibelt foder dras in och pressas med hjälp av tryckluft tätt mot de gamla rörväggarna. Fodret härdas sedan på plats med hjälp av UV-ljus. Resultatet blir ett hållfast, helt skarvlöst glasfiberrör utan risk för in- eller utläckage. Rörsträckan är renoverad och klar på en arbetsdag. Ledningarna kan användas direkt och håller i minst 60 år.

Terränggående installationsutrustning
All utrustning är placerad på en bandvagn som kan färdas efter befintliga vägar och järnvägs spår men även i terrängen utan störningar av trafiken. Installationen utförs i terrängen vid någon av trumändarna beroende på vilken sida som lämpar sig bäst.

Railcarefoder – högre kvalitet, bättre resultat och lång livslängd
Konstruktionen med korrosionsbeständig glasfiber och olika polymerer bildar skarvlösa rör som är ytterst stabila och hållbara. Praktiska tester i över 20 års tid samt otaliga böjhållfasthets-, belastnings-, nötnings- och korrosionstester i laboratoriemiljö visar att livslängden är minst 60 år, och att linerstyrkan möter marknadens samtliga krav upp till 100 år.

Med ett foder som har lång livslängd så får man mer för pengarna.

Dimensioner
Standard dim 200mm-1800mm
Tillverkningsprocessen  är kvalitetssäkrad – i alla steg enl. ISO 9001
Våra Flexibla Foder dimensioneras enligt Banverksstandard, BVS 585.20 alternativt VAV P66.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Railcare Lining  åtar sig rensning och renoveringar av trummor, men även dikesrensning och övriga ingående markarbeten på totalentreprenad. Arbetet planeras i nära samarbete med beställaren.