Innovation och Design

Utsläppsfria batteridrivna arbetsfordon, MPV

Under 2019 kommer Railcare att tillverka en ny generation batteridrivna Multi Purpose Vehicle, MPV. En MPV är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll.

Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete.

Railcare har samarbetat med gruvutrustningsbolaget Epiroc i utvecklingen av världens största batteridrivna spårfordon. En prototyp kommer att byggas och testas under 2019 i Railcares verkstad i Skelleftehamn med beräknad leverans under andra hälften av året.

Många av Railcares uppdrag innebär arbete under jord med höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, såväl som hög effektivitet. Bolaget ser stor potential för utsläppsfria arbetsfordon i sina befintliga marknader och även möjligheter att få uppdrag från nya kundkategorier.

Railcare MPV

MPV
En skiss på batterivagnen som kompletterar de traditionellt dieseldrivna versionerna av järnvägsspecialisten Railcares arbetsfordon. Utsläppsfria batteridrivna fordon förbättrar arbetsmiljön och ökar potentialen för användning i underjordsuppdrag, exempelvis i tunnelbanor och gruvor. ©2020 Railcare Group AB

Kontaktinformation

Ulf Marklund

Verksamhetsansvarig Railcare Machine
Mobil: 070-554 17 99