Kontakta oss

Vegetationsröjning och ballastupptagning

Vegetationsröjning och ballastupptagning

VBU 200 byggdes för överskottsmassorna på Malmbanan. Vi tar upp mellan 200-300 m3 /tim. Den fungerar lika vid vegetationsbekämpning.