Kontakta oss

Kanalisation

För framtida komplettering

För anläggande av kabelkanaler på linjen och på bangårdar har vi utvecklat en spårföljande plog som vi använder tillsammans med våra Railvac sugar, för att göra en jämn botten till kabelkanalerna. Den är justerbar så att botten blir vågrät även vid kurvorna.