Kontakta oss

Dränering

För bangårdar och spårområden

Med våra Railvac sugare kan man med fördel schakta på bangårdar och längs linjen för att lägga dräneringar. Detta utan att man skadar kablar och annat som ligger i marken. Det material som vi suger upp lagras i vår container och tippas på anvisad plats. Materialet är som regel så dåligt att det inte går att använda som återfyllning i dräneringen. En annan fördel är att det blir inga schakthögar längs spåret eller på bangården, som stör trafiken.