Railcare Group AB slutför den sista delen i strukturförändringen genom försäljning av dotterbolaget Railcare Tåg AB (till 100 % av aktierna) och överlåtelse av transportverksamheten i Danmark till det franska bolaget, SNCF Group.

Railcare Group har under 18 månaders tid hållit förhandlingar med SNCF Group, Frankrike kring försäljning av Railcare Tåg och överlåtelsen av den danska transportverksamheten.

Det har varit många olika turer men till slut är affären klar. Vilket innebär att den sista pusselbiten i strukturförändringarna av vår transportverksamhet, som startades i september 2011, har fallit på plats. I samband med försäljningen har Railcare startat ett nytt bolag som heter Railcare Logistik AB.  Den personal som är anställd i Railcare Tåg (4 st anställda) följer med till vårt nya bolag Railcare Logistik. I Railcare Logistik kommer vi att fokusera på kärnverksamheten. Vi riktar in oss på specialtransporter, entreprenadtransporter, konsultuppdrag samt att tillgodose vårt eget behov av dragkraft. I Danmark behåller vi bolaget Railcare Danmark A/S, men all personal flyttas över till SNCF och Railcare kommer att fortsätta bedriva entreprenadverksamhet med Railvac-sugar och personal från Sverige.

–       Det känns fantastiskt bra att kunna lämna strukturförändringarna bakom oss och koncentrera oss på kärnverksamheten. Det har tagit mycket kraft och energi som vi nu kan använda till annat. Ekonomiskt ger den här affären oss, tillsammans med försäljningen av aktierna i Grenland Rail, ett bra likviditetstillskott och en vinst som kommer att redovisas i halvårsbokslutet. Vi önskar SNCF lycka till och ser framemot ett fortsatt samarbete, säger Ulf Marklund.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Marklund, VD
Railcare Group AB
070 554 17 99
ulf.marklund@railcare.se