Det bästa året någonsin och 2014 blir ett mycket intressant år.

Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd PDF-fil.

Bokslutskommunike_Railcare_Group_AB_(publ)_20130101-20131231