2011-2012 la vi grunden för en bättre framtid med start 2013.

Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd pdf-fil.