Vi inleder med en bra start på året

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,1 (8,8) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (7,0) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,79 (1,61) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 26,5 (17,23) SEK
– Soliditeten uppgick till 32,0 (25,5) procent

VD-kommentar
Vi inleder med en bra start på året. I Sverige så har vi under perioden mestadels jobbat med våra snöåtaganden och i Storbritannien rullar det på enligt plan med de tre maskinerna som nu är driftsatta. Årets första kvartal är den bästa starten som vi haft i Railcares historia och med långa kontrakt som bas för verksamheten och med fullt fokus på försäljning inom alla enheter så ser vi med tillförsikt fram emot resten av året.

På entreprenadsidan i Sverige så präglas årets första kvartal av snösäsongen som avslutades den 15 mars. Direkt efter årets snöjobb så har vi haft jobb med Railvac-maskinerna på Stockholm central men också på spårbytet mellan Alingsås – Göteborg. Vad gäller lining-verksamheten så är det som vanligt för årstiden lägre beläggning men fullt fokus på tillståndsbedömningar, försäljning och lämnande av offerter.

I Storbritannien så rullar tre maskiner som tidigare på London North East (LNE) och Wessex, nu enligt nya avtalet med Network Rail. Den fjärde engelskanpassade Railvac-maskinen (RA UK 4) är färdigbyggd och transporterad till Storbritannien, och den femte Railvac-maskinen (RA UK 5) är just nu under byggnation i verkstaden i Skelleftehamn. Andra kullen från Railcare Academy är klar med sin utbildning och schemaläggs nu på jobb i Storbritannien.

På transportsidan så har det varit normal beläggning för årstiden avseende uthyrning av lok och vagnar. Vi har några lok och vagnar på långtidsuthyrning och andra lok och förare är uthyrda till olika entreprenadprojekt. Då vi under kvartalet inte har haft full beläggning på lok och vagnar så har vi passat på att utföra service och underhåll på dessa i vår egen verkstad. Detta så att utrustningen är i gott skick när jobben drar igång.

På exportsidan så pågår försäljning och marknadsbearbetning för våra exportprodukter. I övrigt så är det vardaglig hantering av service och reservdelar till eftermarknaden på tidigare levererade maskiner.

För att klara framtida maskinbyggnationer så behöver vi en större verkstad. Utbyggnaden av verkstaden i Skelleftehamn pågår och beräknas vara klar under sommaren.

All personal i samtliga bolag har under kvartalet haft sin årliga fortbildning inom sina olika kompetenser för att vara på järnvägen. För att stärka kvaliteten och få effektivare administration så har vi under kvartalet sjösatt vårt nya verksamhetssystem.

Sammanfattning
En bra start på året där vi har hunnit med både service och underhåll på lok och vagnar samt fortbildat all personal för att vara på järnvägen. Vi har en stabil orderstock i och med våra långa kontrakt och har fullt fokus på försäljning i alla bolag. Vi har stabilitet, tillväxt och utveckling och en hel organisation som är på tå.

Daniel Öholm
VD

Läs hela delårsrapporten
Delarsrapport Q1_januari-mars_2015