Kontakta oss

Ballast Feeder System 40 godkänd för arbete på Network Rails spåranläggning

Ballast Feeder System 40 godkänd för arbete på Network Rails spåranläggning

Railcares egenutvecklade maskin för effektiva byten av ballast i spår och växlar, kallad Ballast
Feeder System 40, har nu blivit godkänd för att hyras ut samt utföra arbeten på Network Rails spåranläggning i Storbritannien.

Ballast Feeder System 40[1] har en egen drivning och maskinen kan arbeta självständigt, eller
kopplas ihop som flera enheter för att leverera större ballastvolymer. Ballast Feeder System 40
är konstruerad för att fungera tillsammans med Railvac-maskiner och erbjuder ett unikt industrikoncept för den annars så tidskrävande processen för ballastbyte.

Railcare deltar på Network Rails mässa, Rail Live, i Long Marston, Storbritannien, den 20–21 juni
2018 och kommer där att visa Ballast Feeder System 40 och Railvac OTM.

BFS40

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

 
Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster om stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn


[1]
https://www.youtube.com/watch?v=ytLDT9DUoRU

juni 15, 2018