Alla företag har någon form av företagskultur, även om de själva inte är medvetna om det. Avsaknaden av en medveten företagskultur bli så småningom också en typ av kultur. Det som är utmärkande för framgångsrika företagskulturer är att det finns en tydlighet kring vilka värderingar som styr företaget och en tydlig vision som visar alla i företaget vad målet är och hur företaget ska uppnå det.

Vi jobbar hela tiden med frågan om att bibehålla och stärka vår kultur samtidigt som vi växer och det är självklart en utmaning. Kulturen är en färskvara så den är alltid på tapeten, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group. Något vi medvetet gör, är att hålla våra verksamheter i relativt små bolag för att kunna hålla en familjär känsla.

Hög trivsel hos personalen

Företagskulturen är avgörande för välmående medarbetare, framgång och resultat.

Vi gjorde en medarbetarundersökning och fick bra betyg rakt över och en hög svarsfrekvens, så vi uppfattar trivseln hos Railcare-personalen som hög, säger Daniel. Det är något vi märker när vi pratar med våra kunder också. Vi får ofta höra att vår personal är arbetsvilliga, duktiga och trevliga.

Ulf Marklund, vice VD Railcare Group och grundare av bolaget, fyller i:

En stark del i kulturen är att vara lösningsfokuserad och självständig. Det ligger tillbaka i tiden då det från början inte fanns arbetsledare eller projektledare på maskinerna. De första åren var operatörerna ansiktet mot kund. Idag är projekten större och vi har arbetsledare som är där och hjälper då det är fler maskiner inblandade, men i slutändan är det operatörerna på maskinerna eller lokförarna som fortfarande är vårt ansikte utåt.

Ledarna är kulturbärare

Medarbetarnas motivation och engagemang avgörs inte enbart av företagens ekonomiska mål, utan en stor del beror även på vilken typ av ledarskap företaget har.

Är du ledare blir du också kulturbärare, och ledarskapet bygger på våra grundvärderingar för att kunna få din grupp framåt, säger Ulf. Det handlar helt enkelt om beteende. Ärlighet, ödmjukhet och sunt förnuft är sådana ord som är otroligt viktiga för att ta vår kultur framåt och du klarar dig väldigt långt om du har de egenskaperna.

När jag är ute och presenterar bolaget brukar jag säga att maskinerna inte är bättre än den som kör. Samma sak gäller för ett företag, det blir inte bättre än de som leder det, avslutar Daniel.