Vi har medvetet flera bolag för att behålla en familjär känsla. Alla kommer närmre varandra vilket gör att vi kan ta snabbare och bättre beslut.
Detta gör det även enklare att agera utifrån våra värderingar:

 • Säkerhet
  Inom Railcare arbetar vi säkert eller inte alls. Det är vår stolta devis och gäller från att bilen eller cykeln tas till jobbet, till att följa järnvägsbranschens rigorösa säkerhetsrutiner.
 • Skapa värde
  Vi ska skapa värden för kunder, leverantörer, kollegor och bolaget som helhet. Genom att ta ansvar och hålla vad vi lovat skapas goda resultat för våra intressenter.
 • Utveckling
  Som medarbetare på Railcare ska man kontinuerligt utveckla både sin egen och andras kompetens. Nyfikenhet på en bättre lösning driver oss hela tiden framåt.
 • Respekt
  Ärlighet, ödmjukhet och sunt förnuft är viktiga egenskaper för att ta vår kultur framåt. Vi behandlar alla människor med respekt.

Vår kultur genomsyrar hela vår verksamhet och våra medarbetare är aktiva i att bidra till att våra värderingar värdesätts och respekteras.
Vi är även stolta över hur engagerade medarbetare vi har inom alla aspekter, allt ifrån säkerhet i arbetet till mycket talangfulla medarbetare som syns i våra videos som går att hitta på vår YouTube kanal.