Kulturen och värdegrunden är mycket viktig för Railcare och utgår från våra värderingar som genomsyrar hela Railcare-koncernen.

Våra värderingar är:

  • Säkerhet
  • Skapa värde
  • Utveckling
  • Respekt

Railcares medarbetare förväntas arbeta och agera utifrån våra värderingar vilka innebär; att vara resultatinriktad och skapa värden för kunder, leverantörer, kollegor och därmed bolaget som helhet; att kontinuerligt utveckla både sin egen och andras kompetens, agera långsiktigt; att ta ansvar, hålla vad man lovat och behandla alla människor lika och med respekt; och att tänka på säkerhet på arbetsplatsen.

Vår kultur genomsyrar hela vår verksamhet och våra medarbetare är aktiva i att bidra till att våra värderingar värdesätts och respekteras. Vi är även stolta över hur engagerade medarbetare vi har inom alla aspekter, allt ifrån säkerhet i arbetet till mycket talangfulla medarbetare som syns i våra videos som går att hitta på vår YouTube kanal.