Atumo AB

Atumo är ett järnvägskonsultföretag som erbjuder både rena konsulttjänster vid nyanläggning och restaurering liksom tjänster inom bland annat säkerhet, miljö, utbildning, administration. Railcare äger 40 procent i Atumo.

Atumo AB

Disab AB

Disab Vacuum Technology AB och dotterbolaget Tella AB är en av världens ledande leverantörer av mobila och stationära vakuumsystem för både uppsugning och utblåsning av våta och torra ämnen. Disab är partner när det gäller exportförsäljning av Railvac 16 000.

Disab AB

Inpipe AB

Inpipe AB utvecklar och marknadsför Inpipe-konceptet för invändig renovering av ledningar och trummor. Railcare applicerar metoden för renovering av järnvägstrummor.

Inpipe AB