Uppförandekod

Railcares Uppförandekod är baserad på våra värderingar som utgör grundstommen för koncernen. Vår Uppförandekod är en vägledning som beskriver hur våra medarbetare, leverantörer, konsulter och andra intressenter förväntas arbeta och agera utifrån ett helhetsperspektiv där etik, miljö, människan och bolagets framtid står i fokus.

Ta del av vår Uppförandekod.

 

Fakturering

Formkrav för fakturering

Utöver Skatteverkets krav på en faktura har Railcare egna krav som måste vara uppfyllda för att fakturan ska kunna hanteras och betalas i vårt system. Om fakturan inte är korrekt utställd returneras den för korrigering/komplettering och i sådant fall godtas inga betalningspåminnelser eller dröjsmålsräntor.

 1. Fakturan måste ställas till rätt juridisk enhet.
 2. Utförlig beskrivning av vara/tjänst.
 3. För- och efternamn på referensperson måste framgå på fakturan efter ledtext ”Er referens”.
 4. Korrekt momssats (”omvänd betalningsskyldighet” vid byggtjänst)
 5. Betalningsvillkor 30 dagar.
 6. Ingen faktureringsavgift.
 7. Alla fakturor till de svenska bolagen adresseras till: Box 34, 932 21 Skelleftehamn.


Följande bolag ingår i Railcare Group-koncernen

Bolag Organisationsnummer GLN Faktura-email
Railcare Group AB 556730-7813 7365567307812 faktura.group@railcare.se
Railcare AB 556600-2514 7365566002510 faktura@railcare.se
Railcare Resources AB 556980-8586 7365569808584 faktura.resources@railcare.se
Railcare Lining AB 556873-4817 7365568734815 faktura.lining@railcare.se
Railcare T AB 556904-6674 7365569046672 faktura.t@railcare.se
Railcare Machine AB 556502-3925 7365565023929 faktura.machine@railcare.se
Railcare Lokverkstad AB 559211-5405 7365592115406 faktura.lokverkstad@railcare.se
Railcare Sweden Ltd.     invoice.uk@railcare.se
Railcare Danmark AS     mk@kallermann.dk

 

Så skickar du fakturor till Railcare

Vi på Railcare vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare, smidigare och snabbare alternativ att hantera fakturor på och det värnar om miljön. Fakturor kan också skickas via vanlig postgång till angiven box-adress, men för att minimera olika risker ser vi helst att ni använder något av följande alternativ:

E-faktura via fil

Är ni en återkommande leverantör till oss och har ett anpassat affärssystem för elektronisk fakturering? Då är EDI-fakturering förmodligen bästa lösningen. GLN (Global Localisation Number) till våra respektive bolag hittar ni i tabellen ovan. Vår EDI-operatör är Scancloud.

PDF-faktura via mail

Om ni kan ställa ut fakturor i PDF-format mailas dessa enligt adresserna ovan.
Att tänka på då är att:

 1. En PDF-fil ska innehålla hela fakturan inklusive bilagor.
 2. Flera PDF-filer kan bifogas i samma e-mail så länge det ligger en hel faktura i varje fil.
 3. PDF:en bör helst inte bestå av en skannad pappersfaktura då bildkvalitén kan bli för dålig för vår automatiska tolkningstjänst och risken för felkällor ökar väsentligt.
 4. Observera att detta är en automatisk tjänst så eventuella meddelanden som skickas i e-mailet kommer inte att bli lästa.

Extra vid fakturering av byggtjänster

Railcare AB samt Railcare Lining AB tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4 mervärdesskattelagen, omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster, varför utgående moms inte ska debiteras vid tillfällen då faktureringen rör byggtjänster. (Läs mer om vilka tjänster som klassas som byggtjänst på här).

Vid fakturering av byggtjänster krävs följande extra uppgifter på fakturan:

 1. Köparens (vårt) momsregistreringsnummer.
 2. Uppgift om att omvänd betalningsskyldighet för moms gäller.

Vis frågor e-maila info@railcare.se eller ring 0910-43 88 00.