Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Railcare bygger generatorvagnar åt Infranord

Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs­entreprenadbolaget Infranord. Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK och ordern består totalt av fem vagnar som är designade i samarbete med Infranord. ”Vi är glada över [...] Läs mer...

Railcare builds generator wagons for Infranord

Railcare has received an order to build a new generation of generator wagons for the railway contracting company Infranord. The order value amounts to approximately MSEK 30 and consists of 5 wagons, designed together with Infranord. ”We are excited about [...] Läs mer...

Increased number of shares and votes in Railcare Group AB (publ)

In accordance with the information in Railcare’s interim report for the third quarter of 2018, Norrlandsfonden has requested conversion of half of its convertible debentures. The debenture certificate is SEK 10 million, and SEK 5 million has been converted according [...] Läs mer...

Ökning av antalet aktier och röster i Railcare Group AB (publ)

I enlighet med information i Railcares delårsrapport för tredje kvartalet 2018 har Norrlandsfonden begärt konvertering av halva sitt konvertibla skuldebrev. Skuldebrevet är på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 [...] Läs mer...

Trafikverket extends snow removal contract with Railcare for another year

Trafikverket has decided to use the option in the contract to extend the two snow removal contracts that Railcare AB have with Trafikverket. The order value is approximately MSEK 48 during the period and relates to the work carried out [...] Läs mer...

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare ett år

Trafikverket har beslutat att utlösa option för två tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är cirka 48 MSEK under perioden och avser arbeten som utförs till och med 2020-05-01. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för [...] Läs mer...

Delårsrapport januari–september 2018

Svag efterfrågan och uppstartskostnader påverkade kvartalet negativt Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 14,5 procent till 62,3 MSEK (72,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11,6 MSEK till -4,6 MSEK (7,0). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (0,18). Årets [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-juni 2018

Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal 2017 och förberedelser inför kommande projekt Andra kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3). Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK (-9,2). Resultat per [...] Läs mer...

Railcare har nu inlett transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron

Railcare har inlett järnmalmstransporterna åt Kaunis Iron med ett tåg per dygn. Varje tåg lastar cirka 2 900 ton. Första tåget lämnade omlastningsterminalen i Pitkäjärvi förra måndagen och körde till Narviks hamn, en sträcka på omkring 220 km. Igår höll Kaunis [...] Läs mer...

Railcare förlänger avtal om långtidsuthyrning av lok till norska CargoNet AS

Railcare har förlängt ett avtal med det norska bolaget CargoNet AS som avser långtidsuthyrning av Railcares två lok av modell Vossloh Euro 4000 T68. CargoNet AS har hyrt loken sedan 2012 och har tidigare förlängt avtalsperioden. Det nya avtalet börjar [...] Läs mer...