Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Ballast Feeder System 40 godkänd för arbete på Network Rails spåranläggning

Railcares egenutvecklade maskin för effektiva byten av ballast i spår och växlar, kallad Ballast Feeder System 40, har nu blivit godkänd för att hyras ut samt utföra arbeten på Network Rails spåranläggning i Storbritannien. Ballast Feeder System 40[1] har en [...] Läs mer...

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare ett år

Trafikverket har beslutat att förlänga ett tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är 16 MSEK och avser arbeten som utförs till och med 20190501. Ytterligare ett optionsår finns kvar i kontraktet. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-mars 2018

Ett kvartal med viktiga steg i förberedelserna för ökad efterfrågan Första kvartalet 2018 – Koncernens nettoomsättning minskade med 10,8 % till 66,5 MSEK (74,6). – Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 56,1 % till 5,0 MSEK (11,4). – Resultat per aktie efter [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 25 april 2018, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen [...] Läs mer...

Railcare Group AB:s första handelsdag på Nasdaq Stockholm

Idag, tisdag den 3 april 2018, ringde Railcare Group AB:s (publ) CEO, Daniel Öholm, i börsklockan och inledde därmed första handelsdagen på Nasdaq Stockholm för Railcare Group AB:s (publ) aktier. Aktien kommer handlas inom Small Cap listan under kortnamn ”RAIL” [...] Läs mer...

Railcare Group AB offentliggör prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) har upprättat ett prospekt avseende upptagandet till handel av Railcares aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen [...] Läs mer...

Railcare Group AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel [...] Läs mer...

Railcare Group AB offentliggör årsredovisningen för 2017

Railcare Group AB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se   För ytterligare information [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 11:00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i [...] Läs mer...

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Bakgrund I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 26 april 2017 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 oktober 2017. Valberedningen har utgjorts av Åke [...] Läs mer...