Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Nytt avtal tecknat med Holmen Skog gällande timmertransporter under 2010

Railcare får fortsatt förtroende från en av sina största kunder Holmen Skog, Iggesund gällande timmertransporter i och med det prisavtal som tecknats. Prisavtalets värde är 8-13 Mkr beroende på uttagna volymer och gäller under hela året 2010. Railcare transporterar bland [...] Läs mer...

Delårsrapport för perioden maj – september 2009

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 65,3 (93,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 2,0 (7,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,2 (4,6) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,31 (1,14) SEK – [...] Läs mer...

Genombrott i västra Sverige med stor order på trumrenoveringar

Railcare har vunnit betydande order från Banverket Driftområde Västra som avser trumrenoveringar i Värmland och Dalsland. Kontraktet gäller ett 40-tal trummor som skall vara åtgärdade före årsskiftet. Railcare är huvudentreprenör och kontraktsumman uppgår till närmare 8 Mkr. Marknaden i västra [...] Läs mer...

Railcare fortsätter fokusera och optimera för ökad lönsamhet

Från och med 1 maj påbörjades en organisationsförändring i Railcare-koncernen för bättre kontroll och styrning och tydligare verksamhet. Strategin var att genom ökat fokus på kärnverksamhet och försäljning förbättra Railcares lönsamhet. Fem affärsenheter blev då tre affärsområden; Entreprenad, Export och [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 augusti 2009 kl. 13.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av [...] Läs mer...

Breddat ägande i Railcare – Norra Västerbottens Fastigheter AB förvärvar fem procent

Norra Västerbotten Fastighets AB förvärvar totalt 200 000 Railcareaktier motsvarande 5 procent i Railcare Group AB (publ). De förvärvade aktierna kommer att säljas av de två huvudägarna, Leif Dahlqvist och Ulf Marklund via deras bolag. NV Fastigheter blir de första [...] Läs mer...