Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Railcare förstärker organisationen med nyckelperson från Banverket Investeringsdivisionen

Railcare Entreprenad rekryterar och förstärker från och med 1 augusti organisationen med Daniel Öholm, Örebro. Öholm ska arbeta med Marknad och Produktion inom Entreprenad Sverige och kommer senast från en tjänst som distriktschef för Banverket Investeringsdivisionen. Öholm har en gedigen [...] Läs mer...

Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2010

Railcare spår ett stabilt högtryck inför sommaren. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 34,2 (28,4 MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 (-1,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-1,4) MSEK – Resultat per aktie efter [...] Läs mer...

Miljonordrar till Entreprenad ökar volymerna kraftigt

Railcare Entreprenad har kammat hem högvinsterna i ett flertal viktiga affärer under den senaste veckan. Det totala ordervärdet uppgår till närmare 25 Mkr, vilket ökar volymerna kraftigt och skapar stort tryck under våren framtill hösten inom Entreprenads samtliga verksamheter. Affären [...] Läs mer...

Kommuniké från stämma

Railcare Group AB (publ) har igår afton kl. 18.00 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fullständig årsstämmokommuniké med de huvudsakliga besluten finns att läsa i bifogad pdf-fil. Arsstammokommunike [...] Läs mer...

Bokslutskommuniké 2009

Railcare levererar vinst, trots lågkonjunktur. Läs hela bokslutskommunikén i bilagd pdf. Bokslutskommunike Railcare Group AB (publ) 20090501 1231

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 mars 2010 kl. 18.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av [...] Läs mer...

Nya framsteg för Railcares metoder i Nordamerika

Railcare har tillsammans med sin samarbetspartner DISAB Vacuum Technology AB sålt två stycken Railvac partnerpac, för luft och vakuumgrävning på järnvägen, till Loram Maintenance of Way. Det totala ordervärdet är 6,8 Mkr och slutleverans sker under andra kvartalet 2010. –       [...] Läs mer...

Betydelsefullt snöbekämpningsprojekt i Norge

Railcare har tillsammans med sin norska partner Miljö & Veiservice AS tecknat ett kontrakt gällande snöbekämpning i Oslo-området vid Jernbaneverkets spårområden. Projektet med snöbekämpningen startade den första december och kommer att pågå i fyra månader. Affären är en viktig inkörsport [...] Läs mer...

Samarbetet fortsätter – Weda Skog förlänger avtalet

Railcare har tecknat nytt prisavtal med Weda Skog som gäller för 2010. Uppdraget avser timmertransporter och prisavtalets värde uppgår till 8-13 Mkr beroende på uttagna volymer under årets första sju månader. Weda Skog är liksom Holmen Skog en av Railcares [...] Läs mer...

Norra Västerbottens Fastigheter AB utökar sitt aktieinnehav i Railcare

Norra Västerbottens Fastigheter AB utökar sitt aktieinnehav genom att lösa in en option om förvärv av ytterligare totalt 200 000 aktier motsvarande 5 procent i Railcare Group AB (publ) som säljs från de två huvudägarna, Ulf Marklund och Leif Dahlqvist [...] Läs mer...