Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Anders Antonsson utsedd till IR-rådgivare i Railcare Group AB

Anders Antonsson har utsetts till IR-rådgivare i Railcare Group AB och medlem i koncernledningen för Railcare Group AB. Anders har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från främst börsnoterade bolag och större organisationer. Anders har bland annat medverkat [...] Läs mer...

Railcare får förlängning av underhållskontrakt värt 26 MSEK

Trafikverket utlöser optionsår 1 på ett av snökontrakten som Railcare har med Trafikverket. Ordervärdet på optionen är 26 MSEK och fördelat mellan 20181101–20190502. Snökontraktet gäller de maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska [...] Läs mer...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Lägre volymer i kvartalet på våra hemmamarknader, men tillväxt i grannländerna Tredje kvartalet 2017, juli – september 2017 Nettoomsättningen minskade med 32,6 procent till 72 874 KSEK (108 159 KSEK). Periodens resultat uppgick till 4 217 KSEK (20 867 KSEK). [...] Läs mer...

Valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2018

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, Per-Martin Holmgren samt Kjell Lindskog. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. Valberedningens uppgift är [...] Läs mer...

Information om aktieuppdelning i Railcare Group AB (publ)

Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelade den 25 september 2017 att extra bolagsstämma beslutat att genomföra en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en existerande aktie blir fem aktier. Första handelsdag för de nya aktierna med den nya ISIN-koden SE0010441139 [...] Läs mer...

Railcare Group AB (publ) genomför fondemission samt aktieuppdelning med villkor 5:1

Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelar härmed att extra bolagsstämma den 25 september 2017 beslutat att genomföra en fondemission samt en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en (1) existerande aktie blir fem (5) aktier. Fondemission och aktieuppdelning har beslutats [...] Läs mer...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Railcare Group AB(publ)

Idag, den 25 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet [...] Läs mer...

Uppdaterad ledningsförändring på grund av aktieförsäljning

Railcare Group AB meddelar att avgående CFO Håkan Pettersson avslutar sin anställning med omedelbar verkan. Från och med idag, fredag den 22 september 2017, kommer Håkan Pettersson avsluta sin anställning på Railcare med omedelbar verkan. Lisa Borgs kommer bli tillförordnad [...] Läs mer...

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Tufft i Storbritannien under kvartalet  Tunga investeringar för framtiden Andra kvartalet 2017, april – juni 2017 – Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 58 280 KSEK (76 611 KSEK). – Periodens resultat uppgick till -8 033 KSEK (-1 KSEK). – [...] Läs mer...

Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org. nr. 556730-7813 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska [...] Läs mer...