Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Lärkostnader i Storbritannien

Under november har vi haft omfattande tekniska och administrativa revisioner från Network Rail gällande vårt engelska dotterbolag Railcare Sweden Ltd:s rutiner och våra maskiner i Storbritannien. Revisionerna har resulterat i ett antal revisionsobservationer som vi nu jobbar febrilt med att [...] Läs mer...

Delårsrapport Q3, januari-september 2015

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden – Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1 (41,9) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,1 (34,0) MSEK – Resultat per [...] Läs mer...

Flerårigt avtal för Railcare Lining

Efter anbud och upphandling är ett kontrakt tecknat med Trafikverket för att utföra renovering och infordring av trummor och ledningar för väganläggning. Avtalet gäller för områdena Örebro-, Västmanlands-, Östergötlands-, Uppsala-, och Södermanlands län. Entreprenaden gäller för 2015, 2016 samt med [...] Läs mer...

Exportorder London Underground

Sedan årsskiftet har vi gjort en storsatsning på export av maskiner, som resultat har Railcare Export AB nu fått sin första order. Ordern kommer från London Underground och innebär att en tidigare levererad Tubevac från 2005 kommer att byggas om [...] Läs mer...

Delårsrapport Q2, januari-juni 2015

Äntligen full fart – Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 [...] Läs mer...

Ny maskininnovation hos Railcare

Då ritningar, konstruktioner och patentansökningar är klara börjar vi nu bygga första prototypen av vår nya innovation som heter Ballast Feeder System 40, BFS40. Prototypen beräknas vara klar under oktober i år. BFS40 kommer tillsammans med våra Railvac-maskiner bli ett [...] Läs mer...

Order för 12 miljoner till Railcare Lining

Under veckan har vi erhållit order på några av de offerter som vi lämnat under våren, detta till ett värde av ca 12 miljoner kronor. Dessa order är mot kunder på järnväg i Sverige och Norge, på vägsidan i Norrbotten [...] Läs mer...

Delårsrapport Q1, januari-mars 2015

Vi inleder med en bra start på året – Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,1 (8,8) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (7,0) MSEK – Resultat per aktie [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 21 april 2015, hölls årsstämma i Railcare Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ [...] Läs mer...

Railcare har tecknat ett flerårigt avtal med Network Rail

Railcare Sweden Ltd har tecknat ett 5-årigt avtal med Network Rail, ägare och förvaltare av nästan all järnvägsinfrastruktur i Storbritannien.  Avtalet gäller för de tre befintliga Railvac maskiner som Railcare för närvarande har i drift, tillsammans med relaterande supporttjänster. Avtalet [...] Läs mer...