Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Delårsrapport Q3, januari-september 2012

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt – Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4 (-12,2) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-11,8) MSEK [...] Läs mer...

Nya affärer till Entreprenad

Railcares Entreprenadverksamhet har tecknat två nya affärer inom kort. I det ena projektet som avser upptagning av ballastreningsmassor är beställaren Infranord AB. Och i det andra projektet, som avser ballastbyte samt isolering av banvallen är beställaren Skanska Sverige AB. Ordervärdet [...] Läs mer...

Delårsrapport Q2, januari-juni 2012

Vi håller tempot uppe, RA7 är godkänd och ramavtal är tecknat med Network Rail i Storbritannien –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 95,3 (69,4) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,6 (-16,5) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 13 juli 2012, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihet Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och [...] Läs mer...

Klart med avtal om långtidsuthyrning av lok till norska CargoNet

Railcare Tåg har nu gjort klart ett avtal som avser långtidsuthyrning av bolagets två lok av modell Vossloh Euro 4000 T68, som förvärvades 2009. Kund är norska bolaget CargoNet AS. Affären avser hyra av loken från och med juni 2012 [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 juli 2012 kl. 09.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Med anledning av att årsstämman som genomfördes per den 30 mars 2012 ej kallats till [...] Läs mer...

Delårsrapport Q1, januari-mars 2012

Det bästa första kvartalet sedan 90-talet – Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-6,5) MSEK – Resultat per aktie efter skatt [...] Läs mer...

Miljonordrar till Railcare

Railcare har under den senaste tiden tecknat ett flertal kontrakt till ett värde av närmare 45 miljoner. På maskinförsäljningssidan rör det sig om totalt 7 st. Railvac sugar (Partner Pac) som ska levereras till Ryssland och USA samt 1 st. [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma

Railcare Group AB (publ) har idag kl. 12.00 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var; Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsstämman beslutade att fastställa den [...] Läs mer...

Stor satsning på marknadsföring genom egen minimässa i Wirksworth, Storbritannien

Under förra veckan hyrde Railcare en museijärnväg och anordnade en egen minimässa under tre dagar för totalt 70-100 besökare. Aktiviteten var mycket lyckad med stort intresse för visningarna av Railvac RA7 och en större installation av flexibelt foder i en [...] Läs mer...