Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Railcare breddar kompetensen med rekrytering från skogsnäringen

Railcare har genom sin senaste rekrytering förstärkt organisationen med Hans Flodmark (Larsson), Kil, som blir verksamhetschef för Railcare Tåg AB, med fokus på Sälj och Marknad. Han kommer närmast från en tjänst vid virkesavdelningen på Weda Skog AB i Karlstad. [...] Läs mer...

Railcare etablerar sig i Storbritannien – Europas intensivaste järnvägsmarknad

Railcare är bland de första Skandinaviska järnvägsentreprenörer som satsar på marknaden i Storbritannien, som sedan ett antal år tillbaks är avreglerad och konkurrensutsatt. Underhållet av den engelska järnvägen har också under en längre tid varit eftersatt och är nu i [...] Läs mer...

Halvårsrapport Q2, januari-juni 2010

Mycket stark avslutning på första halvåret med fortsatt högt tempo. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 76,6 (77,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,1 (-1,6) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-1,9) MSEK – Resultat [...] Läs mer...

Skanska väljer Railcare vid trumrenoveringar

Skanska Sverige AB har beställt trumrenoveringstjänster av Railcare på totalt 12 stycken järnvägstrummor i Norrbotten. Kontraktssumman uppgår till över 2 miljoner kronor. Renovering av järnvägstrummor med hjälp av Inpipe-metoden kommer att ske under september till oktober. Beställningen avser 12 stycken [...] Läs mer...

Årsstämmokommuniké 2008/09

Railcare Group AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var; Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- [...] Läs mer...

Railcare förstärker organisationen med nyckelperson från Banverket Investeringsdivisionen

Railcare Entreprenad rekryterar och förstärker från och med 1 augusti organisationen med Daniel Öholm, Örebro. Öholm ska arbeta med Marknad och Produktion inom Entreprenad Sverige och kommer senast från en tjänst som distriktschef för Banverket Investeringsdivisionen. Öholm har en gedigen [...] Läs mer...

Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2010

Railcare spår ett stabilt högtryck inför sommaren. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 34,2 (28,4 MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 (-1,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-1,4) MSEK – Resultat per aktie efter [...] Läs mer...

Miljonordrar till Entreprenad ökar volymerna kraftigt

Railcare Entreprenad har kammat hem högvinsterna i ett flertal viktiga affärer under den senaste veckan. Det totala ordervärdet uppgår till närmare 25 Mkr, vilket ökar volymerna kraftigt och skapar stort tryck under våren framtill hösten inom Entreprenads samtliga verksamheter. Affären [...] Läs mer...

Kommuniké från stämma

Railcare Group AB (publ) har igår afton kl. 18.00 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fullständig årsstämmokommuniké med de huvudsakliga besluten finns att läsa i bifogad pdf-fil. Arsstammokommunike [...] Läs mer...

Bokslutskommuniké 2009

Railcare levererar vinst, trots lågkonjunktur. Läs hela bokslutskommunikén i bilagd pdf. Bokslutskommunike Railcare Group AB (publ) 20090501 1231