Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Samarbetet fortsätter – Weda Skog förlänger avtalet

Railcare har tecknat nytt prisavtal med Weda Skog som gäller för 2010. Uppdraget avser timmertransporter och prisavtalets värde uppgår till 8-13 Mkr beroende på uttagna volymer under årets första sju månader. Weda Skog är liksom Holmen Skog en av Railcares [...] Läs mer...

Norra Västerbottens Fastigheter AB utökar sitt aktieinnehav i Railcare

Norra Västerbottens Fastigheter AB utökar sitt aktieinnehav genom att lösa in en option om förvärv av ytterligare totalt 200 000 aktier motsvarande 5 procent i Railcare Group AB (publ) som säljs från de två huvudägarna, Ulf Marklund och Leif Dahlqvist [...] Läs mer...

Nytt avtal tecknat med Holmen Skog gällande timmertransporter under 2010

Railcare får fortsatt förtroende från en av sina största kunder Holmen Skog, Iggesund gällande timmertransporter i och med det prisavtal som tecknats. Prisavtalets värde är 8-13 Mkr beroende på uttagna volymer och gäller under hela året 2010. Railcare transporterar bland [...] Läs mer...

Delårsrapport för perioden maj – september 2009

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 65,3 (93,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 2,0 (7,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,2 (4,6) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,31 (1,14) SEK – [...] Läs mer...

Genombrott i västra Sverige med stor order på trumrenoveringar

Railcare har vunnit betydande order från Banverket Driftområde Västra som avser trumrenoveringar i Värmland och Dalsland. Kontraktet gäller ett 40-tal trummor som skall vara åtgärdade före årsskiftet. Railcare är huvudentreprenör och kontraktsumman uppgår till närmare 8 Mkr. Marknaden i västra [...] Läs mer...

Railcare fortsätter fokusera och optimera för ökad lönsamhet

Från och med 1 maj påbörjades en organisationsförändring i Railcare-koncernen för bättre kontroll och styrning och tydligare verksamhet. Strategin var att genom ökat fokus på kärnverksamhet och försäljning förbättra Railcares lönsamhet. Fem affärsenheter blev då tre affärsområden; Entreprenad, Export och [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 augusti 2009 kl. 13.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av [...] Läs mer...

Breddat ägande i Railcare – Norra Västerbottens Fastigheter AB förvärvar fem procent

Norra Västerbotten Fastighets AB förvärvar totalt 200 000 Railcareaktier motsvarande 5 procent i Railcare Group AB (publ). De förvärvade aktierna kommer att säljas av de två huvudägarna, Leif Dahlqvist och Ulf Marklund via deras bolag. NV Fastigheter blir de första [...] Läs mer...