Kontakta oss

Utdelningspolicy

Styrelsen i Railcare Group AB har uppdaterat bolagets utdelningspolicy:

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30–40 procent av koncernens vinst efter skatt, upp till soliditetskravet på 25 procent efter lämnad utdelning.

 

 

Tidigare utdelningar

 

Utbetalningsår 2018 2017 2016 2015 2014
Antal aktier 21 901 945 4 380 389 4 380 389 4 380 389 4 380 389
Utdelning kr per aktie 0,15 3,30 3,00 3,00 0,00
Utdelning kr per aktie, omräknat efter aktiesplit genomförd 2017 0,15 0,66 0,60 0,60 0,00
Utdelning totalt, SEK 3 285 291,75 14 455 284,00 13 141 167,00 13 141 167,00 0,00