Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 den 9 november 2023 kl. 07:30 CET.