Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 den 3 november 2022 kl. 07:30 CET.