Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 den 5 november 2021 kl. 07:30 CET.