Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det första kvartalet 2023 den 3 maj 2023 kl. 07:30 CEST.