Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det första kvartalet 2022 den 3 maj 2022 kl. 07:30 CEST.