Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 den 17 augusti 2023 kl. 07:30 CEST.